Alimentatieplicht wat betekend het?

Alimentatieplicht is de verplichting van een persoon om geld te betalen aan een andere persoon om diens levensonderhoud te verzekeren.

Wanneer heb je een alimentatieplicht?

– Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap: Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u in principe alimentatieplicht ten opzichte van uw partner als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ontbonden of als één van beiden overlijdt.

– Bij een ongehuwd samenlevingsverband: Als u samenwoont met iemand zonder dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u geen alimentatieplicht naar elkaar op grond van de wet. Wel kan het voorkomen dat u alimentatieplicht heeft op grond van een alimentatieregeling die u met elkaar heeft gemaakt.

– Als ouder: Als u ouder bent, heeft u alimentatieplicht ten opzichte van uw kinderen tot zij 18 jaar zijn.

– Bij een wet of regeling: Als u uw verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld als u geen kinderalimentatie betaalt, kan het voorkomen dat u alimentatieplicht heeft op grond van een wet of regeling.

De richtlijnen van alimentatie

De alimentatieplicht is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de behoefte van de alimentatieontvanger, de draagkracht van de alimentatiegever en de duur van het huwelijk of samenlevingsverband. Alimentatie kan worden vastgesteld door een rechter, of door middel van een alimentatieregeling die is opgesteld door de alimentatiegever en de alimentatieontvanger zelf.