Bij echtscheiding kan er onderling afgesproken hoe de opgebouwde pensioenrechten over een weer verdeeld moeten worden. In basis zijn er een drietal opties:

  • Jullie zien van elkaars pensioen af;
  • Het pensioen wordt verevend;
  • Er vindt conversie plaats.

Afzien van elkaar pensioen:

Indien het niet gewenst is om elkaars pensioen te verdelen, dan kan er worden afgezien van het verevenen van elkaars pensioen. Iedereen behoudt in zijn geval zijn eigen pensioen. Voor deze optie wordt veelal gekozen als beiden partners ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Vervolgens kan bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar worden aangegeven dat het ouderdomspensioen niet verdeeld wordt.

Het pensioen wordt verevend:

Bij deze keuze wordt het ouderdomspensioen wat tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap is opgebouwd voor gelijke delen verdeeld. De pensioenen zijn echter niet volledig zelfstandig. Als je met pensioen gaat, krijgt de ex-partner pas vanaf dat moment ook dat gedeelte van het ouderdomspensioen. Mocht je overlijden, dan krijgt de ex-partner een zogenaamd bijzonder partnerpensioen. Let op: niet in elke situatie is er recht op bijzonder partnerpensioen.

Er vindt conversie plaats:

Vanaf halverwege 2022 treedt de wet verdeling pensioen bij scheiden in werking. Mede dankzij deze wet, wordt conversie de standaard. Bij conversie wordt nog steeds het pensioen wat is opgebouwd tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap verdeeld in de helft. Echter ontstaat er daarbij een zelfstandig pensioenrecht voor de ex-partner. Daardoor ontstaan er een aantal belangrijke verschillen ten aanzien van de vereveningsoptie.

Liever hulp bij het maken van uw keuzes?

Verschillen tussen verevening en conversie:

In de volgende situaties worden de verschillen duidelijk:

  1. De ex-partner overlijdt: als het pensioen verevend is, dan vloeit het afgestane ouderdomspensioen weer terug en ontvang je weer het volledige ouderdomspensioen. Bij conversie gebeurt dat niet en ben je dus nog steeds het afgestane gedeelte kwijt!
  2. Als je zelf overlijdt: bij verevening krijgt de ex-partner in dat geval een bijzonder partnerpensioen uitgekeerd. Bij conversie heeft de ex-partner een afgesplitst zelfstandig ouderdomspensioen recht. Daardoor krijgt hij/zij nog steeds het afgesplitste ouderdomspensioen, ongeacht het overlijden.  
  3. Als je met pensioen gaat: in het geval van verevening krijgt de ex-partner dan pas het ouderdomspensioen. Bij verevening kan de ex-partner zelf kiezen wanneer het afgesplitste ouderdomspensioen ingaat. Veelal is dat de pensioendatum van de ex-partner zelf en niet jouw eigen pensioendatum.

Wil jij weten welke optie het beste gekozen kan worden in jouw situatie, neem dan gerust contact op met een van onze experts!