Omgangsrecht is het recht van een ouder om tijd door te brengen met zijn of haar kinderen na een (echt-)scheiding. Het omgangsrecht kan worden vastgelegd in een (co-)ouderschapsplan of in een rechterlijk bevel. Het omgangsrecht kan ook informeel worden geregeld, bijvoorbeeld door goede afspraken tussen de ouders.

Waarvoor is het omgangsrecht bedoeld?

Het omgangsrecht is bedoeld om ervoor te zorgen dat beide ouders een actieve rol kunnen blijven spelen in het leven van hun kinderen, ook al wonen ze niet meer samen. Het omgangsrecht kan bijvoorbeeld bepalen hoe vaak een ouder de kinderen kan zien, wie de kinderen op welk moment heeft en hoe de omgangsregeling in de toekomst kan worden aangepast als dat nodig is.

Waarom is het omgangsrecht belangrijk?

Het omgangsrecht is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat beide ouders betrokken blijven in het leven kan hun kinderen. Zo kunnen de kinderen contact houden met beide ouders. Het omgangsrecht kan conflicten tussen ouders voorkomen en zorgt ervoor dat de verdeling van zorg over de kinderen eerlijk wordt verdeeld.

Als er conflicten zijn over het omgangsrecht is het verstand of professioneel advies te vragen of om een mediator in te schakelen. Een mediator kijkt naar de verschillende behoeften en belangen van jou en jouw (ex-)partner. Maar vooral ook naar wat het beste is voor het welzijn van jullie kinderen.