Wat is een testament?

Een testament is een schriftelijke verklaring waarin iemand (de testateur) bepaalt wat er met zijn of haar bezittingen moet gebeuren na het overlijden. In een testament kunt u aangeven wie uw begunstigden zijn, dus wie de erfenis krijgen. U kunt ook aangeven wie uw executeur is, dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het testament en het beheer van uw bezittingen na uw overlijden.

Oude testament vervalt

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat een echtscheiding automatisch leidt tot het vervallen van eventuele testamenten die zijn opgesteld tijdens het huwelijk.

U zult dus een nieuw testament moeten opstellen als u wilt bepalen wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden.

Nieuw testament opstellen

– Wijs een nieuwe begunstigen aan: Wellicht wilt u uw kinderen als begunstigden opnemen, of misschien heeft u andere familieleden of vrienden die u graag wilt helpen.

– Denk na over een nieuwe executeur: Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van uw testament en het beheer van uw bezittingen na uw overlijden.

– Testament regelmatig controleren: Zo kunt u ervoor zorgen dat het testament altijd aansluit bij uw wensen en situatie. Bijvoorbeeld als u nieuwe bezittingen heeft gekocht of als uw relaties veranderen.

– Professionele hulp inschakelen: Een notaris kan u helpen om een testament op te stellen dat voldoet aan de wettelijke vereisten en dat aansluit bij uw wensen.