Welke afspraken zijn er gemaakt?

Op het moment dat de mediator met jullie start zal hij inventariseren welke afspraken er zijn gemaakt. Hoe meer afspraken jullie al hebben kunnen maken, hoe vlotter en overzichtelijker jullie door het scheidingstraject zullen gaan. De mediator zal de door jullie gemaakte afspraken toetsen. Dit betekent dat de mediator bekijkt of de afspraken wel mogelijk en uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld op juridisch en fiscaal gebied, maar ook op het gebied van redelijkheid voor beide partijen. Nadat duidelijk is waar jullie al wel afspraken over hebben gemaakt zal de mediator jullie met een stappenplan duidelijk maken welke afspraken nog meer nodig zijn om het scheidingstraject af te ronden.

Partneralimentatie na scheiding

Hoe hoog is de partneralimentatie? Dit is een vraag die vaak al snel in het traject gevraagd wordt. De meeste mensen willen namelijk zo snel mogelijk weten hoe hoog de partneralimentatie na de scheiding is. Het is natuurlijk fijn om inzichtelijk te hebben wat jullie beide na de scheiding te besteden hebben. De mediator maakt gebruik van een rekenprogramma dat geaccepteerd is door alle rechtbanken van Nederland. Hij maakt voor jullie deze berekening en zal dit met jullie doornemen. Je vraagt je misschien af, heb ik recht op partneralimentatie? Dit is moeilijk te zeggen, want in lang niet alle situaties is er sprake van partneralimentatie. Het uitgangspunt van partneralimentatie is dat het wel betaalbaar moet zijn voor de betaler. Het is goed te weten dat jullie zelf afspraken mogen maken over partneralimentatie die afwijken van de berekening.

Welke invloed heeft scheiden op jouw pensioen?

De mediator zal aan de hand van jullie pensioenoverzichten bekijken welke invloed scheiden heeft op jouw pensioen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. De laatste wordt ook wel partnerpensioen genoemd en komt vrij zodra de pensioenopbouwer komt te overlijden. In de wet zijn vele regels geschreven hoe je hiermee om moet te gaan, maar hier mag je altijd van afwijken. De mediator zal je hierover alles vertellen en met jullie meedenken wat passend is in jullie situatie.

Gezamenlijke woning en scheiden

Samen een huis gekocht en scheiden? In de meeste situaties van scheiden zal er een van jullie in de eigen woning blijven wonen. Dan is natuurlijk de vraag wie er in het huis blijft wonen Dit wordt bepaald door de mogelijkheden die de persoon in kwestie heeft om de koopwoning en bijbehorende hypotheek over te nemen en een mogelijke uitkoopsom te financieren. Dit hoeft lang niet altijd bij de hypotheekverstrekker te zijn. Soms gebeurt het dat er door schenkingen binnen de familie meer mogelijkheden zijn dan op voorhand gedacht. Ook zijn er mogelijkheden om de uitkoopsom niet in een keer te betalen, maar bijvoorbeeld in termijnen. Als geen van beiden de woning op dit moment kan overnemen, kun je er ook nog voor kiezen de woning in eerste instantie onverdeeld te laten. Dit zodat een van jullie en mogelijk de kinderen er tijdelijk kan blijven wonen totdat er andere woonruimte is gevonden. Er zijn in ieder geval veel meer mogelijkheden dan op voorhand gedacht. Welke situatie bij jullie past kan de mediator jullie meer over vertellen.

Verandering in fiscaal partnerschap na een scheiding

Nadat jullie uit elkaar gaan is er sprake van een verandering in fiscaal partnerschap. Jullie zijn in de meeste situaties na de scheiding niet langer elkaars fiscaal partner. In het jaar van scheiding mag je nog gezamenlijk aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Daarna niet meer. Dat zou kunnen betekenen dat je na de scheiding gebruik zou kunnen maken van fiscale voordelen die enkel voor jou gelden.

Inventariseren van jouw nieuwe financiële situatie

De mediator inventariseert jouw nieuwe financiële situatie. Dat betekent dat voor jou inzichtelijk wordt gemaakt wat jouw besteedbaar inkomen na scheiding is. Dit kan worden bepaald door inkomen, uitkering of rendement uit vermogen. Wat veel mensen vergeten is dat zij na de scheiding mogelijk wel recht hebben op een aantal toeslagen die zijn voorheen niet hadden. Denk hierbij aan kindgebondenbudget, huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. De mediator zal dit allemaal inzichtelijk maken tijdens het scheidingstraject.   

Verzekeringen na een scheiding

Welke verzekeringen heb je tijdens het samenzijn en welke heb je daadwerkelijk nog nodig na de scheiding? Het kan zo zijn dat een aantal verzekeringen kunnen worden opgezegd en/of opgesplitst. Het is dus goed om dit ook in kaart te brengen. Daarnaast maakt een mediator dit ook voor jou inzichtelijk.

Een echtscheidingsconvenant opstellen wanneer je uit elkaar gaat

Om een scheiding aan te vragen stel je altijd een echtscheidingsconvenant op, wanneer je uit elkaar gaat. Dit convenant is feitelijk de weergave van alle door jullie gemaakte afspraken. Je kunt het ook wel zien als de handleiding:  “hoe gaan jullie scheiden”. Dit convenant zal voor jullie worden opgesteld door de mediator zodat je zeker bent dat dit ook aan de minimaal juridische vereisten zal voldoen. 

Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen maakt een scheiding emotioneler en vaak complexer. Jullie willen allebei het beste voor de kinderen. Hoewel jullie na de scheiding geen partners meer zijn, blijven jullie wel de ouders van jullie kinderen. Dit zal van jullie een nieuwe samenwerking vragen in het belang van de kinderen. Alle afspraken die jullie maken in het belang van de kinderen worden door de mediator voor jullie vastgelegd in een ouderschapsplan.

Scheiden en ouderschapsplan

Als je gaat scheiden en je hebt kinderen, ben je wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Al je daarvoor langs de rechtbank moet, ontkom je daar niet aan. Echter wanneer je als samenlevers (met of zonder samenlevingscontract) kinderen hebt en uit elkaar gaat wordt dit vaak vergeten. De ervaring leert dat samenlevers met kinderen die geen ouderschapsplan hebben gemaakt de meeste moeite hebben met het naleven van gemaakte afspraken en het belang van de kinderen vaak uit het oog verliezen. In het ouderschapsplan leg je de zorgregeling vast (bijvoorbeeld wel of niet co-ouderschap), de kinderkosten en de te betalen kinderalimentatie. Het kan zijn dat een of beide ouders recht hebben op toeslagen, zoals kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag, of gebruik kunnen maken van specifieke heffingskortingen. De mediator zal dit gedurende het traject inzichtelijk maken.

Scheiden en een eigen onderneming

Wanneer je wilt scheiden en er is sprake van een onderneming zal de scheiding op voorhand complexer zijn. De vraag is of de onderneming in het huwelijksvermogen valt of niet. Vervolgens bepaalt de mate van complexiteit van welke ondernemingsvorm er sprake is. Wat is de waarde van de onderneming en welke waarde dient verdeelt te worden zonder dat dit de continuïteit van de onderneming in gevaar zal brengen? Kortom veel vragen waar je niet dagelijks mee bezig bent. De mediator heeft langjarige ervaring in de financiële wereld opgedaan en specifiek in de bedrijfskredietverlening. Hij kan jullie goed helpen met hoe jullie dit duidelijk en inzichtelijk kunnen krijgen.

Wat kost een scheiding, subsidie mogelijk?

Door je te laten helpen betaal je kosten voor het scheiden. De meeste mensen scheiden een keer. Doe het goed en laat je daarbij helpen. Het gebeurt regelmatig dat er mensen langs komen die geen goede afspraken op papier hebben staan. Zij staan dan ook vaak met de rug tegen de muur. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Dit kun je voorkomen door je te laten helpen tijden het scheidingstraject. Dan ben je wellicht voor weinig kosten gescheiden destijds, maar dan lopen de kosten nu onevenredig op. Voorkom dit. De mediator zal je tijdens het eerste gesprek duidelijk maken wat de kosten zijn voor een scheidingstraject. Het kan zijn dat een van jullie of beiden in aanmerking komen voor een subsidie (een toevoeging) van de Raad voor Rechtsbijstand. De mediator is een gekwalificeerde MfN familie registermediator en mag dit voor je aanvragen als je daarvoor in aanmerking komt.