Scheiden en hypotheek: welke opties heb je

Je gaat scheiden en je hebt een hypotheek, welke opties heb je dan? Als de woning wordt verkocht zal je met de te ontvangen verkoopsom de hypotheek moeten aflossen. Blijft er dan wat over, dan is dat de overwaarde. De overwaarde wordt tussen jullie beiden verdeeld. De wijze waarop hangt weer af van verschillende factoren, bijvoorbeeld ontvangen schenkingen en/ of erfenissen die in het huis zijn geïnvesteerd, of de huwelijkse voorwaarden. En zo zijn er nog velen.

Wil de een blijven wonen in de woning dan zal worden onderzocht of je de hypotheek op 1 naam kunt krijgen (dat heet ook wel de hypotheek overnemen) en de ander kunt uitkopen tijdens het scheiden. Je kunt er ook voor kiezen de woning tijdelijk onverdeeld te laten en dan loopt de hypotheek door zoals jullie gewend waren en zijn er geen veranderingen noodzakelijk. Dit laatste dien je wel zeer goed vast te leggen in het convenant, er zitten wel haken en ogen aan. De mediator kan je daarover meer vertellen.

In-the-end zul je de hypotheek mogelijk moeten oversluiten. De intermediair onderzoekt samen met jou naar de beste mogelijkheid.

Samenlevingscontract ontbinden: welke invloed heeft dit op jouw hypotheek

Veel samenlevers denken dat wanneer zij het samenlevingscontract (laten) ontbinden dit invloed heeft op de hypotheek. In die zin dat zij ervan uitgaan dat na het uit elkaar gaan degene die de hypotheek betaalt de enige is die hoofdelijk aansprakelijk is. Dat is een vergissing. Wil je niet langer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheek dan zal er onderzocht moeten worden of de ander de hypotheek op zijn/ haar naam kan krijgen en of het mogelijk is een mogelijke uitkoop van de ander te financieren. Laat je hierin bijstaan door een financieel adviseur en val niet in de valkuilen die er voor samenlevers zijn.

Je ex-partner uitkopen na relatie beëindiging: hoe werkt dit?

Wil jij je ex-partner uitkopen na relatie beëindiging dan zul je eerst goed inzichtelijk moeten hebben wat de hoogte is van het bedrag van uitkoop. Dit bedrag bestaat niet alleen uit de overwaarde van de woning. Andere componenten zijn: overbedeling van de inboedel, auto of betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen. De mediator maakt dit inzichtelijk met behulp van een vermogensopstelling zodat op een blaadje duidelijk wordt wat de hoogte van de uitkoop zal zijn.

Is uitkopen verplicht?

Er wordt regelmatig de vraag gesteld of uitkopen verplicht is. Het antwoord is nee. Uiteindelijk bepalen jullie de wijze waarop jullie uit elkaar gaan. Echter er zitten nogal wat haken en ogen aan om af te zien van uitkoop. Stel je voor dat iemand afziet van overwaarde op de woning van bijvoorbeeld € 50.000. De belastingdienst beschouwt dit dan als een schenking en dus ben je schenkingsbelasting verschuldigd. Dit kan na de scheiding oplopen tot 40% van het bedrag. De vraag is dan wie de schenkingsbelastingen (€ 20.000) kan en gaat betalen. Hierover kun je fiscaal betere afspraken maken. De mediator zal je hierin voorbeelden aandragen.

Hulp nodig over het maken van afspraken over uw huis?