Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een maandelijkse vergoeding die wordt betaald door één partner aan de andere partner na een echtscheiding. Deze vergoeding is bedoeld om de levensstandaard op peil te houden en is meestal gericht op de partner die financieel afhankelijk is van de andere partner.

Wat is de hoogte van partneralimentatie?

Partneralimentatie kan nodig zijn als er sprake is van een grote inkomensverschillen tussen beide partners, of als één van de partners bijvoorbeeld thuisblijft om voor de kinderen te zorgen. De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk, de leeftijd en de gezondheid van beide partners en de inkomsten van beide partners.

Is het verplicht?

Partneralimentatie is niet verplicht, maar kan wel worden vastgesteld door een mediator of een rechter. Het is daarom aan te raden om bij het regelen van de financiële zaken na een echtscheiding professioneel advies in te winnen.

Hoelang heb je recht op partneralimentatie?

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk, de leeftijd en de gezondheid van beide partners en de inkomsten van beide partners. In Nederland geldt dat partneralimentatie in principe doorloopt totdat de alimentatieplichtige partner met pensioen gaat.

Er zijn echter ook uitzonderingen op deze regel. Zo kan de duur van de partneralimentatie bijvoorbeeld worden beperkt als de alimentatiegerechtigde partner weer aan het werk gaat of als de omstandigheden van de alimentatieplichtige partner veranderen, bijvoorbeeld als hij of zij ook alimentatie moet betalen voor andere kinderen.

Het is daarom belangrijk om bij het regelen van de financiële zaken na een echtscheiding goed na te gaan wat de duur van de partneralimentatie zal zijn. Het is aan te raden om hiervoor professioneel advies in te winnen bij een mediator of een financieel adviseur.