Samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen kunnen ontstaan na een scheiding, echtscheiding of overlijden van een ouder. Ze kunnen bestaan uit verschillende combinaties van ouders, stiefouders, stiefkinderen, halfbroers en -zussen en andere familieleden. Welke uitdagingen brengt een samengesteld gezin met zich mee? Eén van …

Lees meer

Ouderverstoting

Ouderverstoting is het proces waarbij een ouder of ouders worden uitgesloten van het leven van hun kinderen na een scheiding of echtscheiding. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, zoals door middel van het weigeren om de ouder toestemming te geven …

Lees meer

Omgangsrecht

Omgangsrecht is het recht van een ouder om tijd door te brengen met zijn of haar kinderen na een (echt-)scheiding. Het omgangsrecht kan worden vastgelegd in een (co-)ouderschapsplan of in een rechterlijk bevel. Het omgangsrecht kan ook informeel worden geregeld, …

Lees meer

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een manier om de zorg voor kinderen ter regelen na een echtscheiding of scheiding. Bij co-ouderschap hebben beide ouders een actieve rol in het opvoeden van de kinderen en maken ze afspraken over hoe de zorg voor de …

Lees meer

Kinderen en emoties

De scheiding van ouders kan een moeilijke emotionele tijd zijn voor je kinderen. Het is belangrijk om te onthouden dat ieder kind anders is en dat sommige kinderen meer tijd nodig hebben om hun emoties te verwerken dan andere. Welke …

Lees meer

Scheiden met kinderen

Het is moeilijk om te scheiden, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat wat ook de reden is voor de scheiding, het belangrijkste is om het welzijn van de kinderen voorop te stellen. …

Lees meer