Samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen kunnen ontstaan na een scheiding, echtscheiding of overlijden van een ouder. Ze kunnen bestaan uit verschillende combinaties van ouders, stiefouders, stiefkinderen, halfbroers en -zussen en andere familieleden. Welke uitdagingen brengt een samengesteld gezin met zich mee? Eén van …

Lees meer

Ouderverstoting

Ouderverstoting is het proces waarbij een ouder of ouders worden uitgesloten van het leven van hun kinderen na een scheiding of echtscheiding. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, zoals door middel van het weigeren om de ouder toestemming te geven …

Lees meer

Omgangsrecht

Omgangsrecht is het recht van een ouder om tijd door te brengen met zijn of haar kinderen na een (echt-)scheiding. Het omgangsrecht kan worden vastgelegd in een (co-)ouderschapsplan of in een rechterlijk bevel. Het omgangsrecht kan ook informeel worden geregeld, …

Lees meer

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een manier om de zorg voor kinderen ter regelen na een echtscheiding of scheiding. Bij co-ouderschap hebben beide ouders een actieve rol in het opvoeden van de kinderen en maken ze afspraken over hoe de zorg voor de …

Lees meer

Kinderen en emoties

De scheiding van ouders kan een moeilijke emotionele tijd zijn voor je kinderen. Het is belangrijk om te onthouden dat ieder kind anders is en dat sommige kinderen meer tijd nodig hebben om hun emoties te verwerken dan andere. Welke …

Lees meer

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen, ook wel oudedagspensioen of pensioen genoemd, is een financiële uitkering die wordt ontvangen wanneer een persoon met pensioen gaat. Het is bedoeld om inkomen te bieden aan mensen nadat ze hun werkzame leven hebben beëindigd en om te …

Lees meer

Wie mag er in de woning blijven?

In principe mogen jullie zelf bepalen wie er in de woning blijft wonen. Wanneer jullie er samen niet uit komen kun je hulp vragen aan een mediator. Hij/zij kan jullie helpen bij het maken van eerlijke afspraken waar jullie allebei …

Lees meer